Byggnadskonstruktion

Byggnadskonstruktion

Uppdrag och tjänster

Position Vindö utför konstruktionsuppdrag och -tjänster såsom:

 • Konstruktionsritningar
 • Konstruktionsberäkningar
 • Konstruktionsrådgivning
 • Konstruktionsbeskrivningar
 • U-värdesberäkningar
 • Konstruktionsbesiktningar och -utlåtanden
 • Enklare grundbottenbesiktningar
 • Tredjeparts konstruktionsgranskning
 • Utförandekontroller

Ansvar

Alla konstruktionsuppdrag utförs med villkor enligt "ABK 09 - Allmänna bestämmelser för konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet".


Läs mer på: https://www.byggherre.se/avtal-och-juridik/avtal/abk-09


Position Vindö har ansvarsförsäkning enligt ABK 09 hos Svedea.

  Priser

  Konstruktionsuppdrag utförs till fast pris eller rörligt arvode.

  Pris vid förfrågan baseras på de underlag och handlingar som översänds.


  Privatpersoner:

  • Timpris: 1250 kr per timme (inkl. 25% moms)
  • Fast pris, offereras vid förfrågan


  Företag:

  • Timpris: 1000-1500 kr per timme (exkl. 25% moms)
  • Fast pris, offereras vid förfrågan

   Samarbetspartners

   ELU Konsult AB

   ELU utför projektering inom:

   • Byggnadskonstruktion
   • Anläggningskonstruktion
   • Marina konstruktioner
   • Geoteknik och geokonstruktion


   www.elu.se

   Lov och Kontroll

   Lov och Kontroll erbjuder tjänster inom:

   • Kontrollansvaring
   • Bygglovsansökningar och -handlingar
   • Arkitektritningar
   • Strandskyddsdispanser
   • Energiberäkningar
   • Fastighetsutredningar


   www.lovochkontroll.se

   Om Jesper

   Jesper Åström, är utbildad civilingenjör Väg och Vatten på KTH. Efter examen 1995 har han mer än 25 års konstruktionserfarenhet från sin tidigare anställning på ett av landets ledande konsruktionsföretag, ELU Konsult.


   Han har varit både konstruktör och ansvarig uppdragsledare för byggnadsverk typ:

   • Kontor och hotell
   • Flerbostadshus
   • Parkeringsgarage
   • Gångborar
   • Sporthallar
   • Skolor   Några projekt från hans tidigare karriär:

    unsplash