Byggnadskonstruktion

Uppdrag och tjänster

Position Vindö utför konstruktionsuppdrag och -tjänster såsom:

 • Konstruktionsritningar
 • Konstruktionsberäkningar
 • Konstruktionsrådgivning
 • Konstruktionsbeskrivningar
 • U-värdesberäkningar
 • Konstruktionsbesiktningar och -utlåtanden
 • Enklare grundbottenbesiktningar
 • Tredjeparts konstruktionsgranskning
 • Utförandekontroller

Priser

Konstruktionsuppdrag utförs till fast pris eller rörligt arvode.

Pris vid förfrågan baseras på de underlag och handlingar som översänds.


Privatpersoner:

 • Timpris: 1250 kr per timme (inkl. 25% moms)
 • Fast pris, offereras vid förfrågan


Företag:

 • Timpris: 1000-1500 kr per timme (exkl. 25% moms)
 • Fast pris, offereras vid förfrågan

  Ansvar

  Alla konstruktionsuppdrag utförs med villkor enligt "ABK 09 - Allmänna bestämmelser för konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet".


  Läs mer på: https://www.byggherre.se/avtal-och-juridik/avtal/abk-09


  Position Vindö har ansvarsförsäkning enligt ABK 09 hos Svedea.

   Samarbetspartners

   ELU Konsult AB

   ELU utför projektering inom:

   • Byggnadskonstruktion
   • Anläggningskonstruktion
   • Marina konstruktioner
   • Geoteknik och geokonstruktion


   www.elu.se

   Lov och Kontroll

   Lov och Kontroll utför erbjuder tjänster inom bl.a:

   • Kontrollansvarig
   • Bygglovsansökningar och -handlingar
   • Arkitektritningar
   • Strandskyddsdispanser
   • Energiberäkningar
   • Fastighetsutredningar


   www.lovochkontroll.se

   Om mig Jesper

   Jag, Jesper Åström, är utbildad civilingenjör Väg och Vatten på KTH. Efter examen 1995 har jag mer än 25 års konstruktionserfarenhet från min tidigare anställning på ett av landets ledande konsruktionsföretag ELU Konsult.

   Jag har varit både konstruktör och ansvarig uppdragsledare för byggnadsverk typ:

   • Kontor och hotell
   • Flerbostadshus
   • Parkeringsgarage
   • Gångborar
   • Sporthallar
   • Skolor

   Några projekt från min tidigare karriär som jag är extra stolt över är bl.a.